(2) | І (1) | А (3) | Б (3) | В (8) | Д (3) | Ж (4) | З (2) | К (6) | Л (1) | М (1) | Н (2) | О (4) | П (3) | Р (2) | С (4) | Т (6) | У (4) | Ц (3) | Я (1)
Назваіконка для сортування Тіло
Тамбур

Прохідний простір між дверима, призначенний для захисту від проникнення хо¬лодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення.
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005

Технічне обладнання багатоквартирного будинку

Інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Тип операції

Це ознака, що надається кожній операції в системі і за якою можливо отримати окрему звітність.

Тип особового рахунку

Це визначений користувачем розподіл особових рахунків. Цей розподіл використовується для відоркемлення обліку різного типу. Введення типів особових рахунків КВАРТПЛАТА та ОПАЛЕННЯ дозволяє розділити ці два обліка і отримувати звіти в розрізі кожного з них.

Точка розбору

Місце розташування водорозбірних кранів або змішувачів холодної та гарячої води у квартирі (будинку садибного типу).

Точка розподілу

Місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.