Прохідний простір між дверима, призначенний для захисту від проникнення хо¬лодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку або інші приміщення.
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005

Коментувати