МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2007 N 535

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2007 р. за N 1172/14439

Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг "2-пільга", та Інструкції про порядок її заповнення

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 316 ( z0662-08 ) від 09.07.2008 }

Відповідно до пункту 12 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117 ( 117-2003-п ), та з метою забезпечення надання підприємствами - надавачами послуг на електронних носіях інформації щодо наданих пільг окремим категоріям громадян Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити форму для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг "2-пільга", що додається.
 2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення форми "2-пільга" (додається).
 3. Ввести в дію електронний формат форми "2-пільга" (згідно з додатком до цього наказу).
 4. Департаменту державного соціального захисту населення зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.

Міністр М.Папієв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр з питань житлово-комунального господарства України О.Попов

Міністр палива та енергетики України Ю.Бойко

Міністр транспорту та зв'язку України М.Рудьковський

Додаток до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.10.2007 N 535

ОПИС електронного формату форми "2-пільга"

Підприємства та організації, що надають послуги, формують та надають до управлінь праці та соціального захисту населення розрахунки на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, у вигляді файлів DBF або TXT-формату.

Структура DBF-файла

Файл є уніфікованою базою даних у DBF-форматі. Ця база даних складається з однієї таблиці, яка має таку структуру:

№ з/п Найменування поля Тип поля Довжина Поля Коментар
1 CDPR NUMERIC 12 Код за ЄДРПОУ організації
2 IDCODE CHARACTER 10 Ідентифікаційний номер пільговика
3 FIO CHARACTER 50 П.І.Б. пільговика
4 PPOS CHARACTER 15 Серія та номер пільгового посвідчення
5 RS CHARACTER 25 Особовий рахунок пільговика в організації, яка надає послуги
6 YEARIN NUMERIC 4 Рік, в якому завантажується пільга
7 MONTHIN NUMERIC 2 Місяць, в якому завантажується пільга
8 LGCODE NUMERIC 4 Код пільги
9 DATA1 DATE Початок періоду, за який проведено обрахування
10 DATA2 DATE Кінець періоду, за який проведено обрахування
11 LGKOL NUMERIC 2 Кількість осіб, що отримують пільги
12 LGKAT NUMERIC 3 Код категорії пільговика
13 LGPRC NUMERIC 3 Розмір пільги (у відсотках)
14 SUMM NUMERIC 8 (5 знаків,крапка,2 знаки) Сума нарахованої пільги
15 FACT NUMERIC 19 (12 знаків,крапка,6 знаків) Пільговий обсяг фактичного споживання для послуг з лічильником
16 TARIF NUMERIC 14 (6 знаків,крапка,7 знаків) Тариф за одиницю послуги
17 FLAG NUMERIC 1 Ознака для перерахунків

Опис уніфікованого електронного DBF-формату форми "2-пільга"

Дані про отримані пільги повинні формуватися таким чином, щоб інформація про кожну пільгу заносилася у окремий запис (рядок).

Кожна пільга обов'язково повинна ідентифікуватися своїм кодом. Отже, якщо за один раз необхідно завантажити для одного пільговика (одного ідентифікаційного номера) декілька пільг (наприклад, пільгу на газопостачання та пільгу на централізоване опалення), то кожна пільга повинна записуватися у свій окремий рядок з однаковим ідентифікаційним номером пільговика, але з різним кодом пільги. Таким самим чином необхідно формувати запис і у випадку, коли одна й та сама пільга завантажується за декілька місяців.

Опис для заповнення полів форми "2-пільга":

 • Код за ЄДРПОУ організації - поле CDPR.
 • Ідентифікаційний номер пільговика - поле IDCODE. Ідентифікаційний номер пільговика вводиться на підставі довідки Державної податкової інспекції. В разі відмови пільговика від ідентифікаційного номера вводяться паспортні дані в складі таких реквізитів: серія паспорта, пробіл, номер паспорта.
 • П.І.Б. пільговика - поле FIO. Введення даних здійснюється великими літерами українською мовою.
 • Серія та номер пільгового посвідчення - поле PPOS. Інформація вводиться на підставі документа, що дає право на пільгу, в складі таких реквізитів: серія, пробіл, номер пільгового посвідчення. Для форми "2-пільга (ЖКП)" проставляється нуль "0".
 • Особовий рахунок пільговика в організації, яка надає послуги, - поле RS.
 • Рік, в якому завантажується пільга, - поле YEARIN. В одному файлі інформація повинна бути однакова по всіх записах.
 • Місяць, в якому завантажується пільга, - поле MONTHIN. В одному файлі інформація повинна бути однакова по всіх записах.
 • Код пільги - поле LGCODE. Заповнюється з використанням довідника ЄДАРП "Види послуг".
 • Початок періоду, за який проведено обрахування, - поле DATA1. Відповідає даті початку періоду, з якої необхідно провести розрахунок або перерахунок суми до відшкодування пільги. Тип поля DATE.
 • Кінець періоду, за який проведено обрахування, - поле DATA2. Відповідає даті кінця періоду, по яку необхідно провести розрахунок або перерахунок суми до відшкодування пільги. Тип поля DATE. Якщо пільговик почав використовувати право на пільгу не з першого числа місяця або право на пільгу обмежено певною датою, то вказується відповідний період. Якщо у пільговика змінюється різновид послуги, інформація надається за новим різновидом послуги окремим рядком.
 • Кількість осіб, що отримують пільги, - поле LGKOL. Кількість членів сім'ї, на яких поширюється пільга, визначається відповідно до чинного законодавства. Пільга на неповнолітніх дітей надається з дати народження і закінчується з дати досягнення дитиною повноліття. Пільга на вибувших членів сім'ї надається на кількість днів, за які фактично було надано пільгу. Якщо у пільговика протягом місяця змінюється кількість осіб, які отримують пільги, інформація надається окремим рядком.
 • Код категорії пільговика - поле LGKAT. Заповнюється з використанням довідника ЄДАРП "Категорії пільговиків". Якщо у пільговика протягом місяця змінюється категорія, то інформація надається окремим рядком за кожною категорією.
 • Розмір пільги (у відсотках) - поле LGPRC. Заповнюється 25, 50, 75, 100%.
 • Сума нарахованої пільги - поле SUMM. Вказується сума, яка потребує відшкодування. Перерахунок пільги провадиться у разі зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких надається пільга, зміни у складі сім'ї тощо. Для таких випадків потрібно внести різницю між попередньо нарахованою сумою і сумою, що склалася в результаті перерахунку.
 • Обсяг фактичного споживання для послуг з лічильником - поле FACT. Поле заповнюється тільки для послуг з лічильником. Вказується пільговий обсяг фактичного споживання за місяць. У разі проведення організацією перерахунку вже відшкодованої суми вказується уточнений пільговий обсяг фактичного споживання за місяць. Якщо відшкодовану суму необхідно повернути до бюджету повністю, обсяг фактичного споживання за місяць дорівнює нулю.
 • Тариф за одиницю послуги - поле TARIF. Заповнюється відповідно до встановленого тарифу для здійснення обрахування за місяць, наприклад, для внесення інформації про ціну за 1 кв. метр опалювальної площі, встановленої виходячи з вартості фактично спожитої теплової енергії при розрахунку за послугу "централізоване опалення". Якщо у пільговика тариф на оплату послуги не змінюється, то в дане поле проставляється нуль "0".
 • Ознака для перерахунків - FLAG. Заповнюється за умови виконання перерахунку пільги за вже відшкодований місяць, а саме: проставляється нуль "0" - для суми на первинне відшкодування, "1" - для суми у разі здійснення перерахунку.

Структура текстового файла

Найменування файла: може бути довільне SOCEXP:ilg.txt

Поля фіксованої довжини

Заголовок файла

   IMPORT_LGT200411000000849652000009179
   ^     ^  ^ ^      ^   ^
   |     |  | |      |   |
   1     2  3 4      5   6 
------------------------------------------------------------------
|Номер|       Зміст        |Довжина|  Примітки  |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 1 |Обов'язковий заголовок      | 10  |        |
|   |"IMPORT_LGT"           |    |        |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 2 |Рік, в якому завантажується пільга|  4  |        |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 3 |Місяць, в якому завантажується  |  2  |        |
|   |пільга              |    |        |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 4 |Код за ЄДАРПОУ підприємства    | 12  |        |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 5 |Кількість записів, що       |  6  |Контрольне поле|
|   |завантажуються          |    |        |
|-----+----------------------------------+-------+---------------|
| 6 |Довжина запису          |  3  |Контрольне поле|
------------------------------------------------------------------ 

Далі розташовуються записи з інформацією

   1111111111Булавка Ганна 1234567891123451234567891123456789212345
   01062004 14062004 500 15 02 075 00142.00
   000000123456.000000 000007.0000007 1
   ^     ^        ^        ^
   |     |        |        |
   1     2        3        4
   ^    ^    ^  ^ ^ ^ ^
   |    |    |  | | | |
   5    6    7  8 9 10 11
   ^          ^       ^
   |          |       |
   12          13       14 
------------------------------------------------------------------
|Номер |    Зміст    |   Довжина   |   Примітки   |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 1  |Ідентифікаційний  |    10    |         |
|   |номер пільговика  |         |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 2  |П.І.Б. пільговика |    50    |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 3  |Серія та номер   |    15    |Після серії та  |
|   |пільгового     |         |номера посвідчення|
|   |посвідчення    |         |обов'язково    |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 4  |Особовий рахунок  |    25    |Після особового  |
|   |пільговика в    |         |рахунку      |
|   |організації, яка  |         |обов'язково    |
|   |надає послуги   |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 5  |Початок періоду, за|    8     |Після початку   |
|   |який проведено   |         |періоду, за який |
|   |обрахування    |         |проведено     |
|   |          |         |обрахування,   |
|   |          |         |обов'язково    |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 6  |Кінець періоду, за |    8     |Після кінця    |
|   |який проведено   |         |періоду, за який |
|   |обрахування    |         |проведено     |
|   |          |         |обрахування,   |
|   |          |         |обов'язково    |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 7  |Код пільги     |    3     |Після коду пільги |
|   |          |         |обов'язково    |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 8  |Код категорії   |    3     |Після коду    |
|   |пільговика     |         |категорії     |
|   |          |         |обов'язково    |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 9  |Кількість осіб, що |    2     |Після кількості  |
|   |отримують пільги  |         |осіб обов'язково |
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 10 |Розмір пільги (у  |    3     |Після розміру   |
|   |відсотках)     |         |пільги обов'язково|
|   |          |         |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 11 |Сума нарахованої  |  8 (5 знаків,  |Після суми пільги |
|   |пільги       |   крапка,   |обов'язково    |
|   |          |   2 знаки)   |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 12 |Пільговий обсяг  | 19 (12 знаків, |Після обсягу   |
|   |фактичного     |   крапка,   |споживання    |
|   |споживання для   |  6 знаків)   |обов'язково    |
|   |послуг з      |         |повинен бути   |
|   |лічильником    |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 13 |Тариф за одиницю  | 14 (6 знаків,  |Після тарифу   |
|   |послуги      |   крапка,   |обов'язково    |
|   |          |  7 знаків)   |повинен бути   |
|   |          |         |пробіл      |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 14 |Ознака для     |   1 (знак)   |         |
|   |перерахунків    |         |         |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Починаючи з поля "Серія та номер пільгового посвідчення", після заповнення кожного поля необхідно вставляти пробільний символ. Після останнього поля "Ознака для перерахунків" пробільний символ не ставиться і здійснюється перехід на наступний запис.

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 316 ( z0662-08 ) від 09.07.2008 }

Директор Департаменту державного соціального захисту населення В.Мущинін

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 04.10.2007 N 535

                   Форма N 2-пільга 

                   Заповнюється підприємством 
                   (організацією), що надає 
                   послуги 

     ______________________________________________ 
     (підприємство (організація), що надає послуги) 

                   КОД ЄДРПОУ _________________ 
 

              РОЗРАХУНОК 
        видатків на відшкодування витрат, 
          пов'язаних з наданням пільг, 
          у ______________ 200__ р. 
             (місяць) 
 

   I. З оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Дані про пільговика      |Рік, за|Місяць,| Кіль- |        Види послуг (* - обсяг, натур. один.; ** - нарахована сума, грн; *** - тариф)         |Разом |
|з/п|--------------------------------------------| який |за який| кість |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|нара- |
|  |пріз-| ад-|іденти- |загальна | код |номер | прове-| прове-| днів, | послуги з|                     комунальні послуги                    |ховано|
|  |вище,|реса|фікацій-|кількість| кате- |особо-| дено | дено |за які | утримання|---------------------------------------------------------------------------------------------------|(грн) |
|  |ім'я,|  | ний  |осіб, що | горії | вого |обраху-|обраху-|прове- |будинків і| центра-| центра- | центра- | центра-|газо- |електро-|електро-|електро-|електро-|освіт-|вивезення|   |
|  | по |  | номер |отримують| піль- |рахун-| вання | вання | дено | споруд та|лізоване| лізоване | лізоване |лізоване|поста-| поста- | поста- | поста- | поста- |лення |побутових|   |
|  |бать-|  |    | пільги |говика/| ку |    |    |обраху-| прибудин-|опалення|постачання|постачання|водовід-|чання | чання | чання | чання | чання |   |відходів |   |
|  |кові |  |    |     |розмір |   |    |    | вання |  кових |    | гарячої | холодної | ведення|   |    | (перша | (друга | (третя |   |     |   |
|  |   |  |    |     |пільги |   |    |    |    | територій|    |  води  |  води  |    |   |    | зона) | зона) | зона) |   |     |   |
|  |   |  |    |     | (25, |   |    |    |    |     |    |     |     |    |   |    |    |    |    |   |     |   |
|  |   |  |    |     | 50, |   |    |    |    |     |    |     |     |    |   |    |    |    |    |   |     |   |
|  |   |  |    |     | 75, |   |    |    |    |     |    |     |     |    |   |    |    |    |    |   |     |   |
|  |   |  |    |     | 100%) |   |    |    |    |     |    |     |     |    |   |    |    |    |    |   |     |   |
|---+-----+----+--------+---------+-------+------+-------+-------+-------+----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  |  0500  | 0505 |  0501  |  0502  | 0507 | 0503 | 0504 | 0514 | 0524 | 0534 | 0508 | 0506  |   |
|---+-----+----+--------+---------+-------+------+-------+-------+-------+----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------+------|
| 1 |   |  |    |     |    |   |    |    |    |*     |*    |*     |*     |*    |*   |*    |*    |*    |*    |*   |*    |   |
|  |   |  |    |     |-------|   |    |    |    |----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------|   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |**    |**   |**    |**    |**   |**  |**   |**   |**   |**   |**  |**    |   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |     |--------+----------+----------+--------+------|    |    |    |    |   |     |   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |     |***   |***    |***    |***   |***  |    |    |    |    |   |     |   |
|---+-----+----+--------+---------+-------+------+-------+-------+-------+----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------+------|
| 2 |   |  |    |     |    |   |    |    |    |*     |*    |*     |*     |*    |*   |*    |*    |*    |*    |*   |*    |   |
|  |   |  |    |     |-------|   |    |    |    |----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------|   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |**    |**   |**    |**    |**   |**  |**   |**   |**   |**   |**  |**    |   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |     |--------+----------+----------+--------+------|    |    |    |    |   |     |   |
|  |   |  |    |     |    |   |    |    |    |     |***   |***    |***    |***   |***  |    |    |    |    |   |     |   |
|------------------------------------------------------------------------+----------+--------+----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+--------+------+---------+------|
|Всього                                 |     |    |     |     |    |   |    |    |    |    |   |     |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Примітка. Натуральні одиниці виміру обсягів споживання послуг з кодом 0500 - кв. метри; 0501, 0502, 0503, 0506 - куб. метри; 0504, 0514, 0524, 0534, 0508 - кВт.год, 0505 - кв.метри (куб.метри).

   II. З оплати послуг зв'язку (зв'язок) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Дані про пільговика    | Рік, |Місяць,|    Види послуг (* - обсяг в секундах;     |Разом |
|з/п|---------------------------------|за який|за який|     ** - нарахована сума, грн)        |нара- |
|  |пріз-| ад-|іденти-| код |номер | прове-| прове-|---------------------------------------------------|ховано|
|  |вище,|реса| фіка- | кате- |особо-| дено | дено | абонентна | основні  | додаткові |позачергове |(грн) |
|  |ім'я,|  |ційний | горії | вого |обраху-|обраху-| плата за | роботи зі | роботи зі |   та   |   |
|  | по |  | номер | піль- |рахун-| вання | вання |користування|встановлення|встановлення| безоплатне |   |
|  |бать-|  |    |говика/| ку |    |    |телефоном та| квартирних | квартирних |встановлення|   |
|  |кові |  |    |розмір |   |    |    | погодинна | телефонів | телефонів | квартирних |   |
|  |   |  |    |пільги |   |    |    |  оплата  |  (грн)  |  (грн)  | телефонів |   |
|  |   |  |    | (50, |   |    |    | місцевих |      |      |  (грн)  |   |
|  |   |  |    | 75, |   |    |    |  розмов  |      |      |      |   |
|  |   |  |    | 100%) |   |    |    |      |      |      |      |   |
|---+-----+----+-------+-------+------+-------+-------+------------+------------+------------+------------+------|
| 1 | 2 | 3 |  4  | 5  |  6 |  7  |  8  |  0800  |  0901  |  0902  |  0903  |   |
|---+-----+----+-------+-------+------+-------+-------+------------+------------+------------+------------+------|
| 1 |   |  |    |    |   |    |    |*      |**     |**     |**     |   |
|  |   |  |    |-------|   |    |    |------------|      |      |      |   |
|  |   |  |    |    |   |    |    |**     |      |      |      |   |
|---+-----+----+-------+-------+------+-------+-------+------------+------------+------------+------------+------|
| 2 |   |  |    |    |   |    |    |      |      |      |      |   |
|  |   |  |    |-------|   |    |    |------------|      |      |      |   |
|  |   |  |    |    |   |    |    |      |      |      |      |   |
|---+-----+----+-------+-------+------+-------+-------+------------+------------+------------+------------+------|
| 3 |   |  |    |    |   |    |    |      |      |      |      |   |
|  |   |  |    |-------|   |    |    |------------|      |      |      |   |
|  |   |  |    |    |   |    |    |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------|
|Всього                        |      |      |      |      |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   III. На придбання твердого та рідкого пічного палива і 
скрапленого газу (паливо) 

-----------------------------------------------------------------------
| N |    Дані про пільговика   | Рік, | Нараховані суми |Разом |
|з/п|                |за який|   (грн)   |нара- |
|  |--------------------------------| прове-|-----------------|ховано|
|  |прізвище,|адреса|іденти-| код  | дено |тверде|скраплений|(грн) |
|  | ім'я, |   | фіка- |кате- |обраху-| та | газ для |   |
|  |  по  |   |ційний |горії | вання |рідке |побутових |   |
|  |батькові |   | номер |піль- |    |паливо| потреб |   |
|  |     |   |    |говика/|    |   |     |   |
|  |     |   |    |розмір |    |   |     |   |
|  |     |   |    |пільги |    |   |     |   |
|  |     |   |    | (50, |    |   |     |   |
|  |     |   |    | 75,  |    |   |     |   |
|  |     |   |    |100%) |    |   |     |   |
|---+---------+------+-------+-------+-------+------+----------+------|
| 1 |  2  | 3  |  4  | 5  |  6  | 0600 |  0601  |   |
|---+---------+------+-------+-------+-------+------+----------+------|
| 1 |     |   |    |    |    |   |     |   |
|  |     |   |    |-------|    |   |     |   |
|  |     |   |    |    |    |   |     |   |
|---+---------+------+-------+-------+-------+------+----------+------|
| 2 |     |   |    |    |    |   |     |   |
|  |     |   |    |-------|    |   |     |   |
|  |     |   |    |    |    |   |     |   |
|---+---------+------+-------+-------+-------+------+----------+------|
| 3 |     |   |    |    |    |   |     |   |
|  |     |   |    |-------|    |   |     |   |
|  |     |   |    |    |    |   |     |   |
|--------------------------------------------+------+----------+------|
|Всього                   |   |     |   |
----------------------------------------------------------------------- 
   IV. З оплати інших пільг (інші) 

-------------------------------------------------------------------------
| N |    Дані про пільговика   |   Нараховані суми (грн)    |
|з/п|--------------------------------+----------------------------------|
|  |прізвище,|адреса| серія | номер |безплатний |безплатне|спорудження |
|  | ім'я, |   |посвід-|посвід-|капітальний|поховання| на могилі |
|  |  по  |   | чення | чення | ремонт  |     | померлого |
|  |батькові |   |    |    | власних |     |(загиблого) |
|  |     |   |    |    | житлових |     | незалежно |
|  |     |   |    |    | будинків |     | від часу |
|  |     |   |    |    |      |     |  смерті  |
|  |     |   |    |    |      |     |надгробника |
|  |     |   |    |    |      |     |   за   |
|  |     |   |    |    |      |     |встановленим|
|  |     |   |    |    |      |     |  Урядом  |
|  |     |   |    |    |      |     | України  |
|  |     |   |    |    |      |     | зразком  |
|---+---------+------+-------+-------+-----------+---------+------------|
| 1 |  2  |  3 |  4  |  5  |  1000  | 1200  |  1201  |
|---+---------+------+-------+-------+-----------+---------+------------|
| 1 |     |   |    |    |      |     |      |
|---+---------+------+-------+-------+-----------+---------+------------|
| 2 |     |   |    |    |      |     |      |
|------------------------------------+-----------+---------+------------|
|Всього               |      |     |      |
------------------------------------------------------------------------- 

 Керівник підприємства 
 (організації), 
 що надає послуги      _____________________________________ 
               (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 
 М.П. 

 Головний бухгалтер 
 підприємства (організації), 
 що надає послуги      _____________________________________ 
               (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 Директор Департаменту 
 державного соціального 
 захисту населення                    В.Мущинін 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 04.10.2007 N 535

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2007 р. за N 1172/14439

ІНСТРУКЦІЯ про порядок заповнення форми "2-пільга"

1. Інструкція визначає порядок заповнення форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг "2-пільга".

2. Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 117 ( 117-2003-п ), підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа, що настає після звітного періоду, подають управлінням праці та соціального захисту населення на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою "2-пільга".

3. Підприємство заповнює розділи форми, а також графи в ній по тих видах послуг, які воно надає.

4. Розділ I. З оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) форми "2-пільга" заповнюють підприємства, що надають житлово-комунальні послуги.

У графи 2-7 вноситься інформація про пільговика. Зокрема, у графу 6 у верхній рядок вноситься код категорії пільговика відповідно до довідника категорій пільговиків ЄДАРП, у нижній рядок - розмір пільги у відсотках.

У графах 8-9 вказується період (рік та місяць), за який проводиться обрахування.

Графа 10 заповнюється у випадку проведення розрахунків за неповний місяць у разі зміни місця проживання пільговика, зміни різновиду послуги тощо.

У рядку "*" наступних граф вказуються пільгові обсяги фактично спожитих послуг в одиницях виміру послуги (за наявності засобів обліку) або нуль (за відсутності засобів обліку).

У рядку "**" вказуються нараховані суми видатків.

У випадку розрахунку за зміненим тарифом, який проводиться індивідуально для кожного пільговика, у рядку "***" вказується тариф, в іншому випадку вказується нуль.

Для послуги "централізоване опалення" в рядку "***" вказується вартість фактично спожитої теплової енергії в розрахунку на 1 кв. метр опалювальної площі.

У разі проведення організацією перерахунків за попередні місяці (зміна тарифів або норм, зміни у складі сім'ї, зміна різновидів послуг тощо) у записі за місяць перерахунку потрібно внести різницю між попередньо нарахованою сумою і сумою, що склалася в результаті перерахунку. При цьому для послуг, які вимірюються засобами обліку, вказується уточнений пільговий обсяг фактичного споживання за місяць.

Для послуги "газопостачання" вказується загальна нарахована сума за газ, що спожитий для приготування їжі, підігріву води та на опалення житла, у графі з кодом 0503.

Для послуги "електропостачання" вказується загальна нарахована сума за споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби у графі з кодом 0504.

У сільській місцевості і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла (квартири) у розмірі 30 кВт х год. на місяць, нарахована сума вказується у графі "освітлення" з кодом 0508.

За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу організації надають пільгові обсяги спожитої електричної енергії за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу, в графах з кодами послуг 0514, 0524, а за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу, в графах з кодами послуг 0514, 0524, 0534.

За умови проживання в житловому приміщенні декількох сімей пільговиків нараховані суми вказуються окремо по кожній сім'ї. За наявності засобів обліку у рядку "*" вказуються пільгові обсяги фактично спожитих послуг в одиницях виміру послуги.

За відсутності засобів обліку для послуги "централізоване опалення" (код 0505) в рядку "*" вказується пільгова опалювальна площа окремо по кожній сім'ї.

Для послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (код 0500) в цьому рядку вказується пільгова площа окремо по кожній сім'ї.

У рядку "**" вказуються нараховані суми видатків.

У разі неможливості ведення обліку наданих пільг по кожному пільговику окремо може бути створено один рядок із загальною сумою пільги (для послуг з лічильником обов'язковий фактичний обсяг спожитої послуги) за ідентифікаційним номером пільговика, на якого оформлено пільгу. У графі 5 при цьому вказується загальна кількість осіб, які отримують пільги, з урахуванням зареєстрованих і проживаючих у зазначеному житловому приміщенні (будинку) декількох сімей пільговиків.

Суми по послугах з обслуговування вигрібних ям загального та особистого користування в садибах житлових будинків вказуються у графі вивезення побутових відходів (код послуги 0506).

5. Розділ II. З оплати послуг зв'язку (зв'язок) форми "2-пільга" заповнюють надавачі послуг зв'язку.

У графи 2-6 вноситься інформація про пільговика. У верхньому рядку графи 5 вноситься код категорії пільговика (у відповідності з довідником категорій пільговиків), у нижньому рядку вказується розмір пільги у відсотках.

У графах 7-8 вказується проміжок часу, за який проводиться обрахування, у наступних графах - нараховані суми видатків і підсумок розрахунку.

При наявності погодинного обліку місцевих розмов для послуг з кодом 0800 вказується обсяг спожитої послуги.

6. Розділ III. На придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу (паливо) форми "2-пільга" заповнюють постачальники твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого балонного газу.

У графи 2-5 вноситься інформація про пільговика. У верхньому рядку графи 5 вноситься код категорії пільговика (у відповідності з довідником категорій пільговиків), у нижньому рядку - розмір пільги у відсотках.

У графі 6 вказується рік, за який проведено обрахування, у наступних графах - нараховані суми видатків і підсумок розрахунку.

Суми видатків нараховуються виходячи з затверджених норм на придбання твердого та рідкого палива та скрапленого газу і граничних показників їх вартості.

7. Розділ IV. З оплати інших пільг (інші) форми "2-пільга" заповнюють будівельні організації, надавачі ритуальних послуг. Кожен постачальник заповнює графи за тими видами послуг, які він надає.

У графи 2-5 вноситься інформація про пільговика, у наступних графах - нараховані суми видатків.

Директор Департаменту державного соціального захисту населення В.Мущинін

Джерело: сайт Верховної ради України

Коментувати