14.1. Експлуатація засобів автоматизації та автоматичного контролю повинна забезпечувати:

 • вибір і підтримування оптимального технологічного режиму та нормальних умов роботи мереж, споруд і устаткування;
 • можливість оперативних переключень мереж, споруд і устаткування, швидкої локалізації та ліквідації аварій;
 • сигналізацію відхилень і порушень в роботі мереж, споруд і устаткування.

14.2. Експлуатація засобів автоматизації здійснюється службою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА) виробника, чисельність і склад якої визначається штатним розписом.

14.3. У процесі експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації персонал зобов'язаний:

 • підтримувати нормальні умови роботи контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки шляхом систематичної перевірки стану, справності і правильності показань датчиків, вторинних приладів, перетворювачів тощо;
 • перевіряти стан і справність сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації;
 • забезпечувати у разі несправності переключення на резервні прилади, перехід на дистанційне, місцеве або ручне управління;
 • вчасно виконувати ремонт автоматичного обладнання і приладів (не рідше одного разу на рік);
 • удосконалювати і розвивати існуючі на підприємстві системи автоматизації і диспетчеризації;
 • проводити калібрування та своєчасно представляти на повірку ЗВТ, які входять до складу систем контролю, регулювання і управління роботою споруд і устаткування.

14.4. У своїй роботі служба КВПіА повинна керуватися:

 • цими Правилами і Правилами техніки безпеки при експлуатації системи водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженими Мінжитлокомунгоспом;
 • Положенням про службу КВПіА, затвердженими адміністрацією виробника;
 • Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів;
 • проектно-технічною документацією на засоби автоматизації;
 • технічними описами та інструкціями заводів-виготовлювачів з експлуатації контрольно-вимірювальних приладів, виконуючих механізмів та пускорегулюючої апаратури.

14.5. У службі КВПіА додатково до переліку п.2.6 цих Правил повинна зберігатися така технічна документація:

 • оперативні технологічні схеми засобів автоматизації і телемеханіки споруд і устаткування;
 • журнал контролю і обліку роботи засобів автоматизації;
 • переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, погоджені з відповідним територіальним органом Держспоживстандарту;
 • формуляри засобів автоматизації за формою (ГОСТ 2.601-68) для відміток про повірки і за формою 25 для відміток про проведення ППР.

14.6. На усіх засобах автоматизації наносять фарбою добре видимі порядкові номери відповідно до інвентарних номерів і виконавчої документації.

14.7. Планово-попереджувальний ремонт засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів зобов'язана виконувати служба КВПіА за затвердженим графіком. Контрольно-вимірювальні прилади, що випускаються з ремонту, підлягають повірці.

14.8. Служба КВПіА повинна мати реєстраційне посвідчення державної метрологічної служби на право виконання ремонту засобів вимірювання.

14.9. Служба КВПіА повинна бути оснащена:

 • еталонними, контрольними приладами і переносними установками для здійснення калібрування;
 • стендами, оснащеними контрольними ЗВТ, для здійснення калібрування контрольно-вимірювальних приладів і настроювання автоматичних пристроїв, які експлуатуються в системі водопостачання та каналізації;
 • матеріалами та інструментами для поточного і капітального ремонтів приладів і апаратури.

14.10. Для ремонту приладів, заповнених ртуттю, служба КВПіА повинна мати спеціальне ізольоване приміщення, оснащене згідно з вимогами санітарних норм і правил техніки безпеки.

14.11. Відповідальність за збереження та зовнішній стан приладів і автоматичних пристроїв несе персонал, який обслуговує устаткування, де вони встановлені.

Коментувати