Вид послуги Кількісні і якісні показники Відхилення від показників Допустимий строк відхилення від показників Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників Розрахункова одиниця
Централізоване опалення своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град.C) надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що плата розподілена на рік) за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону перерви у наданні послуг з централізованого опалення 12 годин на добу (один раз на місяць) на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що плата розподілена на рік) за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам - 18 град. C (у наріжних кімнатах - 20 град.C) фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна 12 годин на добу (один раз на місяць) на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18 град.C до 12 град.C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах - від 20 град.C до 14 град.C) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення) при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 град.C (у наріжних кімнатах - нижче ніж 14 град.C) плата за централізоване опалення не справляється за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
Централізоване постачання холодної води безперебійне або за затвердженим режимом надання послуг протягом року перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної води не більш як 6 годин на добу при цілодобовом водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення на одну особу за місяць
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) на 20 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивості води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр холодної води
Централізоване постачання гарячої води безперебійне або за затвердженим графіком перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води не більш як 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників на одну особу за місяць
забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 50 град.C та не вище ніж 75 град.C фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній не більш як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану при температурі гарячої води понад 50 град.C - плата справляється згідно з установленим тарифом; від 45 град.C до 49 град.C - зменшується на 10 відсотків за весь строк відхилення; від 40 град.C до 44 град.C - плата зменшується на 30 відсотків за весь строк відхилення; нижче ніж 40 град.C - справляється за весь строк відхилення за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспожив- стандарту не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) на 10 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивостей води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води
Водовідведення безперебійне водовідведення перерви у водовідведенні одна доба на місяць на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищ

ення допустимого строку відхилення

на одну особу за місяць

Коментувати