Призначення системи

Logic Land Абонентська служба призначена для ведення розрахунків із споживачами комунальних послуг: квартплати, електрики, підігріву води, опалення тощо. Для роботи з системою необхідно внести правила обрахунку вартості комунальних послуг, що надаються, та інформацію про споживачів. Система формування тарифів передбачає можливість формування індивідуальних тарифів на послуги.

Для обліку оплати, що надходить від споживачів, програмне забезпечення передбачає завантаження списків субсидій, що надаються, та реєстрів платежів, що надають банківські установи, а також зручну форму для рознесення реєстрів платежів оператором вручну.

Програмне забезпечення передбачає формування звітності в паперовому та електронному виглядах для подання в відділ праці задля отримання відшкодування з бюджетів різних рівнів за пільги, що надані споживачам.

Для аналізу роботи підприємства з надання житлово-комунальних послуг передбачена велика кількість звітів, що дають змогу всебічно оцінити роботу підприємства.

Гнучка структура програмного забезпечення передбачає можливість ведення декількох видів розрахунків для кожного споживача, в тому числі спеціалізованих видів розрахунків, як то безнадійна заборгованість або витрати на судові процеси.

Програмне забезпечення дозволяє вести незалежний облік двох і більше підприємств у одній інсталяції.

Коментувати