В попередніх версіях кількість місяців заборгованості рахувалась як заборгованість, поділена на нарахування за вказаний період. Такий алгоритм розрахунків призводив до неможливості отримати кількість місяців заборгованості при відсутності нарахувань за поточний місяць, а також до не вірного результату в разі значних коливань в розмірі нарахувань.

Починаючи з версії 4.3.9, кількість місяців заборгованості рахується послідовним відніманням фактичних місячних нарахувань від боргу до нуля або до переплати. Кількість місяців - завжди ціле число, заокруглення виконується до найближчого більшого цілого

Коментувати